Bahagia dalam konsep Islam

Dalam Islam  “Kesejahteraan’ dan “kebahagiaan” itu bukan merujuk kepada sifat badani dan jasmani insan, bukan kepada diri hayawani sifat basyari; dan bukan pula dia suatu keadaan hayali insan yang hanya dapat dinikmati dalam alam fikiran belaka.

Kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri akan hakikat terakhir yang mutlak yang dicari-cari itu — yakni: keyakinan akan Hak Ta’ala — dan penuaian amalan yang dikerjakan oleh diri berdasarkan keyakinan itu dan menuruti titah batinnya.’

Menjaga diri dari sifat Munafik

Rasulullah SAW pernah bersabda, ”Tanda orang munafik ada tiga. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanah ia berkhianat. (HR Bukhari). Dalam HR Muslim ada penambahan, ”Walaupun ia puasa, shalat, dan mengaku sebagai Muslim.”

Konsep Rezeki Dalam Islam

Rezeki kita sudah dijamin dan di atur oleh Allah maka sudah seharusnya menjadikan kita lebih tenang dalam proses ikhtiar, sebaliknya karena kehidupan akhirat kita tidak dijamin maka sudah semestinya membuat kita harusnya lebih giat beramal sholeh.

Hukum Waris Dalam Islam

HARTA yang ditinggalkan oleh seorang muslim karena meninggal dunia, menurut ajaran Islam mesti dibagikan berdasarkan aturan pembagian yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan As-sunnah….